กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 149,667.14251,000.00-67.7 %0.05,367.18800.0085.1 %5.0
รวม 149,667 251,000 -67.71 % 5,367 800 85.09 %