กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา581,076.88352,265.0039.4 %5.05,579.79461.6591.7 %5.0
รวม 581,077 352,265 39.38 % 5,580 462 91.73 %