กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว186,336.63116,442.0037.5 %5.06,530.305,516.8515.5 %5.0
รวม 186,337 116,442 37.51 % 6,530 5,517 15.52 %