สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์151,197.66118,000.0022.0 %5.07,759.081,789.8676.9 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,627.5012,210.0016.5 %5.04,468.76840.3581.2 %5.0
รวม 165,825 130,210 21.48 % 12,228 2,630 78.49 %