กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ191,031.81177,000.007.3 %3.58,331.261,103.7386.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,693.921,950.0083.3 %5.0605.80328.4245.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,303.813,891.40-17.8 %0.0778.59309.5760.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,078.426,520.00-111.8 %0.08,140.34285.0096.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,369.491,166.0065.4 %5.0512.56296.3542.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี11,205.891,760.4084.3 %5.0802.28167.0579.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,624.62615.2086.7 %5.01,188.41286.0075.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,253.624,122.003.1 %1.5935.73196.5679.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,473.401,984.0042.9 %5.0691.37239.1765.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,521.09234.0093.4 %5.0360.12348.683.2 %1.5
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,212.731,923.1240.1 %5.0397.34243.6038.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,267.622,984.008.7 %4.0492.43304.9538.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,587.103,117.0058.9 %5.0768.18247.4467.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,468.832,749.0020.8 %5.0635.50630.400.8 %0.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,292.423,828.00-16.3 %0.0678.01361.7246.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,244.484,108.00-26.6 %0.0782.76218.0272.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์5,035.882,507.0050.2 %5.0925.07177.3080.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,442.562,883.0035.1 %5.0749.79238.4068.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,521.433,229.008.3 %4.0662.56321.6351.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,084.574,142.31-281.9 %0.01,104.61279.0174.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,435.552,325.6032.3 %5.0915.53422.2953.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,925.222,797.214.4 %2.0448.69566.16-26.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,097.451,947.0037.1 %5.0550.62344.6437.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,381.384,355.00-28.8 %0.0452.87109.2575.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,008.19750.0075.1 %5.0815.73810.780.6 %0.5
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,306.881,220.0063.1 %5.0799.02524.0734.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,335.642,579.8022.7 %5.0685.19363.2547.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,914.214,145.00-5.9 %0.0770.45490.0636.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,085.841,740.0043.6 %5.0460.43299.2535.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,698.614,331.00-17.1 %0.0714.85543.5024.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,897.035,282.8440.6 %5.0804.46274.5065.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,974.762,675.0032.7 %5.0629.87427.5032.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,375.981,624.0062.9 %5.0548.54218.1560.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,733.873,399.009.0 %4.5801.32202.9774.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี5,202.583,874.0025.5 %5.0596.99245.4858.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,520.452,420.0031.3 %5.0443.67118.7573.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,590.773,131.2012.8 %5.02,380.44526.2077.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,620.233,597.000.6 %0.5804.01228.3071.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,115.3788.0092.1 %5.0702.66240.6365.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,084.574,966.08-357.9 %0.0524.58314.6840.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์18,175.385,543.2969.5 %5.0818.21541.5033.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,201.016,243.01-95.0 %0.0597.15541.509.3 %4.5
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,438.991,555.0054.8 %5.0955.99760.0020.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,058.403,927.69-28.4 %0.0498.20338.0632.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,742.302,600.0030.5 %5.0951.77426.2655.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,295.663,484.48-5.7 %0.0756.66371.6250.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,404.241,573.3770.9 %5.01,840.47545.5770.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,985.373,983.8650.1 %5.02,650.75250.7090.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,301.191,472.0065.8 %5.0996.3276.4992.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,038.102,499.6038.1 %5.01,158.21491.5157.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,662.25536.0085.4 %5.0901.81562.4937.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,628.052,924.00-79.6 %0.0841.30436.8248.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,257.863,058.586.1 %3.0568.09166.8670.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,423.612,418.3029.4 %5.0762.37236.1269.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่84,168.431,570.0098.1 %5.030,754.25102.9299.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,785.241,294.0073.0 %5.01,825.51783.2057.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,700.833,171.0114.3 %5.0469.80413.1512.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,712.453,526.005.0 %2.5895.23644.6728.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,189.672,134.0033.1 %5.0525.2947.5590.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี4,215.871,176.0072.1 %5.0510.47172.6166.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,340.619,846.0031.3 %5.01,922.20281.9585.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,804.6924,529.5214.8 %5.01,499.26733.2951.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 15,320.7711,453.1625.2 %5.01,647.27156.7590.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,350.2618,895.00-3.0 %0.0913.28268.6370.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 17,606.3520,058.76-13.9 %0.03,332.73554.6583.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,271.5119,093.00-55.6 %0.01,918.29587.4969.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 9,303.609,109.602.1 %1.02,583.84615.9476.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,640.1811,784.6733.2 %5.03,032.29359.5888.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,958.846,366.0166.4 %5.02,677.22557.6579.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,122.075,881.7035.5 %5.03,524.50268.9692.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,480.3217,991.5116.2 %5.01,421.85479.4466.3 %5.0
รวม 705,602 497,660 29.47 % 118,143 26,627 77.46 %