กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว605,712.2554,112.5091.1 %5.05,135.80965.7881.2 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี20,551.2115,590.2524.1 %5.02,147.34391.0781.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 5,783.856,686.03-15.6 %0.02,859.37824.1971.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน9,387.849,307.790.9 %0.51,649.04450.4372.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี23,304.3711,329.0051.4 %5.01,008.5673.2492.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ36,928.3810,054.1272.8 %5.02,863.57802.5772.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา9,231.7411,663.40-26.3 %0.02,566.15744.4571.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง60,742.2716,578.5172.7 %5.02,926.54344.4888.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา7,839.8621,389.04-172.8 %0.02,407.76474.7280.3 %5.0
รวม 779,482 156,711 79.90 % 23,564 5,071 78.48 %