กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)303,405.84672,107.00-121.5 %0.017,429.866,041.0565.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด212,292.11419,000.00-97.4 %0.081,474.7734,396.3557.8 %5.0
รวม 515,698 1,091,107 -111.58 % 98,905 40,437 59.11 %