กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง392,497.38367,940.006.3 %3.012,474.095,080.8659.3 %5.0
รวม 392,497 367,940 6.26 % 12,474 5,081 59.27 %