กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน223,156.63198,073.0011.2 %5.010,010.281,582.6584.2 %5.0
รวม 223,157 198,073 11.24 % 10,010 1,583 84.19 %