กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร476,005.0956,820.0088.1 %5.019,709.20415.5597.9 %5.0
รวม 476,005 56,820 88.06 % 19,709 416 97.89 %