กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร148,523.3378,000.0047.5 %5.05,217.10576.4489.0 %5.0
รวม 148,523 78,000 47.48 % 5,217 576 88.95 %