กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร228,208.31194,033.0015.0 %5.08,425.06499.5294.1 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,732.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,588.22623.0060.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3832.85599.0028.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 230,629 195,255 0.00 % 8,425 500 94.07 %