กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ174,379.9731,922.0081.7 %5.05,117.04471.6790.8 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี1,893.167,136.00-276.9 %0.01,835.96156.6591.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์5,721.806,430.80-12.4 %0.02,270.94213.7790.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง5,478.217,102.00-29.6 %0.02,496.20171.3293.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค21,279.2935,078.00-64.8 %0.01,257.32447.1264.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น9,929.883,096.2768.8 %5.02,381.15367.9984.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม24,736.729,740.0060.6 %5.02,196.46422.4980.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี13,133.998,715.0033.6 %5.01,369.79290.5478.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา11,535.935,857.9949.2 %5.02,943.20692.9576.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา7,665.9910,516.51-37.2 %0.01,591.16346.2078.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)18,118.119,607.0047.0 %5.03,399.15392.8988.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี20,278.0317,681.4012.8 %5.02,147.43459.0078.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต10,225.438,553.0016.4 %5.0982.51356.6163.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 52,077.4316,438.6068.4 %5.02,200.08467.6178.7 %5.0
รวม 376,454 177,875 52.75 % 32,188 5,257 83.67 %