กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน139,148.1178,648.0043.5 %5.05,886.201,503.3874.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร1,884.516,886.00-265.4 %0.0910.99282.0669.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,310.203,492.62-166.6 %0.01,498.94237.7984.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,360.593,889.00-185.8 %0.03,007.33510.9583.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,503.133,645.30-142.5 %0.01,817.07574.5468.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,445.942,703.01-86.9 %0.02,014.01460.0377.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,391.333,914.50-181.3 %0.02,258.77370.3083.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,050.631,755.00-67.0 %0.01,725.12511.7870.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,209.382,987.00-147.0 %0.01,596.96753.1752.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,935.265,213.50-169.4 %0.01,853.47775.4658.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,649.232,752.50-66.9 %0.01,102.36404.0063.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,506.223,770.40-150.3 %0.02,443.93241.4390.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,656.391,444.5012.8 %5.01,693.25279.5283.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,323.651,615.00-22.0 %0.02,515.79837.9266.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,506.062,545.50-69.0 %0.03,129.86499.6684.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,016.471,683.00-65.6 %0.01,526.63245.1083.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด854.921,736.76-103.1 %0.01,159.67110.2990.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,753.561,755.11-0.1 %0.02,768.31450.5883.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,175.931,324.00-12.6 %0.01,048.38209.6880.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,360.121,518.00-11.6 %0.01,045.58319.9069.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม914.061,242.57-35.9 %0.01,613.22285.0082.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,771.792,574.00-45.3 %0.03,105.71527.2583.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,880.272,660.00-41.5 %0.02,171.02388.3982.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,516.604,018.00-164.9 %0.02,153.65597.7872.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,822.563,144.00-72.5 %0.0680.2945.7893.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,241.633,002.00-141.8 %0.01,467.78328.6577.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,636.723,179.34-94.3 %0.02,333.03189.9991.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,335.482,084.00-56.0 %0.01,436.55603.4458.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,406.061,662.00-18.2 %0.02,209.23199.5091.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,555.50346.3377.7 %5.01,172.95208.7782.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,014.70972.004.2 %2.01,734.44510.3670.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี858.911,715.20-99.7 %0.01,506.05485.5467.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,089.813,792.70-248.0 %0.0976.20693.2529.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,277.262,683.00-110.1 %0.01,290.86524.6759.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา999.812,619.90-162.0 %0.01,762.29147.3391.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,216.802,663.00-118.9 %0.01,983.54348.9782.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,383.164,002.00-189.3 %0.01,291.48257.1780.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร922.973,223.00-249.2 %0.01,474.49329.3277.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,338.082,568.00-91.9 %0.02,252.99422.1581.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,262.093,443.50-172.8 %0.01,716.16153.8591.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,044.582,757.71-164.0 %0.02,428.82285.7788.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่842.672,976.36-253.2 %0.01,752.23141.9091.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,714.474,340.00-153.1 %0.0546.78417.4323.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,113.242,360.50-112.0 %0.01,585.69361.9077.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร863.135,925.00-586.5 %0.01,434.82407.7171.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน978.97709.0027.6 %5.02,428.67443.4981.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,157.921,554.00-34.2 %0.01,416.44445.6068.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,154.661,234.20-6.9 %0.01,469.77255.5582.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,490.451,740.00-16.7 %0.02,090.163,092.25-47.9 %0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง9,008.123,860.9057.1 %5.01,621.26338.3279.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,509.263,168.80-110.0 %0.01,308.39370.7071.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,265.503,918.00-209.6 %0.01,703.47342.0979.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,409.862,992.00-112.2 %0.01,718.05457.3373.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,662.683,743.00-125.1 %0.02,430.04385.8084.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,627.042,807.80-72.6 %0.01,494.94214.6985.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย1,199.642,339.06-95.0 %0.02,310.97420.7281.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,591.563,616.50-127.2 %0.02,049.72256.5087.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,052.242,124.00-101.9 %0.02,118.51371.4082.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,197.214,676.50-290.6 %0.01,892.88535.0171.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,868.763,935.70-110.6 %0.01,110.40607.0045.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,741.234,864.00-179.3 %0.0829.76170.0979.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม840.261,842.90-119.3 %0.0466.47152.2367.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร11,884.784,033.0066.1 %5.0803.73241.7769.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,168.712,640.00-125.9 %0.01,840.12330.9982.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,636.022,564.00-56.7 %0.01,317.18503.0061.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,073.402,009.70-87.2 %0.0650.68259.5060.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,050.132,765.00-163.3 %0.01,760.52260.7585.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,209.619.6599.2 %5.01,606.76553.3565.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,195.483,914.90-227.5 %0.02,461.10542.4578.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์916.251.0099.9 %5.01,949.76382.1780.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,911.853,231.36-69.0 %0.01,218.29493.4659.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู763.753,316.00-334.2 %0.01,348.91217.7083.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง4,144.812,403.0042.0 %5.0857.21638.9425.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,479.192,365.20-59.9 %0.01,239.13428.8565.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,629.313,879.41-138.1 %0.02,344.79786.6166.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์1,004.823,443.49-242.7 %0.01,985.23487.3375.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี1,084.992,819.10-159.8 %0.01,867.19579.6469.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี2,019.742,522.40-24.9 %0.02,729.691,181.4256.7 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,826.166,976.80-82.3 %0.02,086.43304.7585.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,145.108,662.86-175.4 %0.02,753.93788.9071.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,673.1715,385.50-31.8 %0.01,519.10526.2565.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,440.218,610.00-252.8 %0.01,870.63360.0580.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,810.819,938.99-253.6 %0.02,460.69673.1572.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,582.775,404.00-17.9 %0.02,504.48462.3381.5 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,972.553,519.00-78.4 %0.01,235.63136.6188.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,249.908,796.00-67.5 %0.0733.22408.2744.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,803.469,660.68-154.0 %0.01,220.34244.4680.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,471.085,331.77-53.6 %0.01,524.56260.9182.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,396.2612,049.79-88.4 %0.03,231.88294.2290.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,200.2317,620.00-184.2 %0.01,956.35556.5571.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,103.6011,666.00-5.1 %0.0842.83672.4920.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,752.917,954.00-111.9 %0.03,129.60136.0895.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,824.969,857.31-44.4 %0.02,280.91712.0768.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,314.5010,437.47-96.4 %0.01,300.94915.2629.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,383.125,014.00-48.2 %0.01,527.75645.0557.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,394.5012,756.96-35.8 %0.02,475.15401.2083.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,804.347,988.00-37.6 %0.0959.03236.2975.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,318.2713,221.15-58.9 %0.03,342.07575.9482.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,279.3615,911.92-41.1 %0.02,138.71517.3875.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,432.589,376.50-45.8 %0.01,090.77625.4342.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,341.9628,391.00-112.8 %0.01,120.06128.1988.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,281.718,533.008.1 %4.01,689.57532.0068.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,711.2514,992.63-40.0 %0.02,578.91792.8569.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,589.7036,196.24-166.4 %0.01,486.42631.2557.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,161.1321,028.00-30.1 %0.01,087.54329.0769.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท14,916.2238,705.00-159.5 %0.01,055.60572.7145.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,816.2018,174.16-132.5 %0.01,306.91437.5666.5 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,792.0211,086.07-518.6 %0.0564.49567.66-0.6 %0.0
รวม 477,782 687,521 -43.90 % 190,598 49,631 73.96 %