กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์135,720.91118,468.0012.7 %5.06,233.261,112.2482.2 %5.0
รวม 135,721 118,468 12.71 % 6,233 1,112 82.16 %