สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 152,618.52147,163.003.6 %1.56,886.747,073.58-2.7 %0.0
รวม 152,619 147,163 3.57 % 6,887 7,074 -2.71 %