สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ158,275.8871,100.0055.1 %5.05,795.532,119.9963.4 %5.0
รวม 158,276 71,100 55.08 % 5,796 2,120 63.42 %