กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน85,070.2525,687.0069.8 %5.05,220.22309.7194.1 %5.0
รวม 85,070 25,687 69.80 % 5,220 310 94.07 %