กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 142,095.67244,000.00-71.7 %0.05,367.18515.0090.4 %5.0
รวม 142,096 244,000 -71.72 % 5,367 515 90.40 %