สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี685,729.81476,228.0030.6 %5.07,702.80537.1193.0 %5.0
รวม 685,730 476,228 30.55 % 7,703 537 93.03 %