สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม150,726.42134,122.0011.0 %5.05,923.72350.1094.1 %5.0
รวม 150,726 134,122 11.02 % 5,924 350 94.09 %