กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า125,150.7587,000.0030.5 %5.07,931.043,670.0053.7 %5.0
รวม 125,151 87,000 30.48 % 7,931 3,670 53.73 %