กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 538,701.44424,280.0021.2 %5.010,188.506,907.7632.2 %5.0
รวม 538,701 424,280 21.24 % 10,189 6,908 32.20 %