กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน116,900.37148,892.00-27.4 %0.05,851.81268.0695.4 %5.0
รวม 116,900 148,892 -27.37 % 5,852 268 95.42 %