กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท283,259.94337,773.00-19.2 %0.09,266.133,652.3560.6 %5.0
รวม 283,260 337,773 -19.24 % 9,266 3,652 60.58 %