กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์518,727.72261,379.0049.6 %5.06,477.14570.5591.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย299,761.06280,000.006.6 %3.01,313.411,550.19-18.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,347.132,488.0073.4 %5.032.9741.80-26.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย307,253.47304,000.001.1 %0.51,642.20269.0683.6 %5.0
สำนักข่าว19,734.6959,000.00-199.0 %0.05,594.531,592.8871.5 %5.0
รวม 1,154,824 906,867 21.47 % 15,060 4,024 73.28 %