กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ216,433.20159,636.3426.2 %5.07,252.561,131.3284.4 %5.0
รวม 216,433 159,636 26.24 % 7,253 1,131 84.40 %