กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 326,959.34195,981.0040.1 %5.011,489.196,134.1846.6 %5.0
รวม 326,959 195,981 40.06 % 11,489 6,134 46.61 %