กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 117,996.87123,222.00-4.4 %0.05,429.71705.7587.0 %5.0
รวม 117,997 123,222 -4.43 % 5,430 706 87.00 %