กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 138,236.20137,395.000.6 %0.56,092.56554.9290.9 %5.0
รวม 138,236 137,395 0.61 % 6,093 555 90.89 %