กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 435,529.88299,702.0031.2 %5.05,520.38326.2594.1 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,870.18700.0062.6 %5.049.0868.37-39.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,850.73951.0048.6 %5.082.9334.4458.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,858.53477.0074.3 %5.093.912.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี3,035.811,064.0065.0 %5.065.9571.22-8.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา2,005.94583.0070.9 %5.062.1281.20-30.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,275.39345.0072.9 %5.045.390.9098.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,850.161,762.004.8 %2.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,807.131.00100.0 %5.031.5928.509.8 %4.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,817.75940.0048.3 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท3,144.785,589.39-77.7 %0.052.880.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,524.57561.0084.1 %5.068.0648.4728.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,791.05519.0071.0 %5.050.0972.35-44.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์2,184.66982.0055.1 %5.067.9734.0949.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,887.66834.0055.8 %5.034.6314.6057.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,839.13708.0061.5 %5.038.4595.00-147.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,913.83579.0069.7 %5.051.5449.973.0 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,771.83426.0076.0 %5.043.2768.19-57.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,805.691,070.0040.7 %5.053.792.8594.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,587.051.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,928.937,095.00-142.2 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,656.721,527.007.8 %3.548.7493.76-92.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี2,184.05709.0067.5 %5.055.7649.0412.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,775.81942.0047.0 %5.069.281.9097.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,863.24475.0074.5 %5.053.7261.48-14.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,825.24929.0049.1 %5.053.8751.374.6 %2.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,165.331.0099.9 %5.054.3089.22-64.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,801.49232.0087.1 %5.046.14105.37-128.4 %0.0
รวม 490,553 329,704 32.79 % 6,975 1,531 78.05 %