สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ147,955.0376,000.0048.6 %5.07,408.89226.5096.9 %5.0
รวม 147,955 76,000 48.63 % 7,409 227 96.94 %