สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน95,314.6338,742.3959.4 %5.04,676.18186.2496.0 %5.0
รวม 95,315 38,742 59.35 % 4,676 186 96.02 %