กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ91,595.2527,935.0069.5 %5.05,295.26104.1398.0 %5.0
รวม 91,595 27,935 69.50 % 5,295 104 98.03 %