กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน92,842.1924,675.0073.4 %5.05,273.38279.6294.7 %5.0
รวม 92,842 24,675 73.42 % 5,273 280 94.70 %