สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน108,872.7753,000.0051.3 %5.04,970.09183.6996.3 %5.0
รวม 108,873 53,000 51.32 % 4,970 184 96.30 %