สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์185,034.7098,010.3647.0 %5.05,511.00662.9488.0 %5.0
รวม 185,035 98,010 47.03 % 5,511 663 87.97 %