กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน185,144.00159,090.2314.1 %5.06,861.726,280.708.5 %4.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,993.736,732.0043.9 %5.01,720.45218.5087.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)10,122.776,723.0033.6 %5.0811.19338.8358.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,033.722,943.303.0 %1.5987.34220.2577.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)8,302.454,523.0045.5 %5.01,520.73677.8255.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,566.15661.0074.2 %5.0681.63236.1565.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี3,343.791,053.1968.5 %5.0516.17152.3170.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,743.94476.0082.7 %5.0456.8254.1588.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,833.55953.5766.3 %5.0362.46379.33-4.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,696.461,951.0047.2 %5.0660.65115.2282.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,658.921,218.0054.2 %5.0366.46117.0068.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี11,026.32945.0091.4 %5.0691.14163.3276.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,604.37821.0068.5 %5.0995.85655.3834.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,711.951.00100.0 %5.0729.81698.254.3 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,949.481,552.0047.4 %5.0718.58148.2179.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 3,247.37545.0083.2 %5.0591.63198.4566.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,811.03891.0068.3 %5.0707.0576.5589.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี3,283.201,312.8060.0 %5.0751.67153.5879.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,596.92737.0071.6 %5.0719.44335.3553.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,686.52647.0075.9 %5.0692.324.4799.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์3,005.321,651.2045.1 %5.0861.98352.9759.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,861.51446.0088.5 %5.01,008.07219.4578.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,579.331,236.0052.1 %5.0568.09262.0053.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,496.95512.4079.5 %5.0506.4749.8290.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,446.011,168.0052.2 %5.0666.76225.7966.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,468.221,003.0059.4 %5.0570.19504.4511.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี3,090.801,339.5056.7 %5.0561.39166.0070.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,591.22753.0079.0 %5.0618.22131.5078.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,794.85660.0076.4 %5.0825.03121.6585.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก8,118.922,329.0671.3 %5.0416.90480.78-15.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,550.341,235.7051.5 %5.0453.90120.5473.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,290.191,178.0064.2 %5.0596.4599.6483.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,531.201,032.0059.2 %5.0738.86263.7064.3 %5.0
รวม 313,182 208,320 33.48 % 29,935 14,222 52.49 %