กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 146,424.2788,283.5639.7 %5.05,607.93179.4296.8 %5.0
รวม 146,424 88,284 39.71 % 5,608 179 96.80 %