กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า213,059.19206,761.383.0 %1.56,749.16793.5288.2 %5.0
รวม 213,059 206,761 2.96 % 6,749 794 88.24 %