กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 229,870.81154,876.2332.6 %5.07,011.803,592.7348.8 %5.0
รวม 229,871 154,876 32.62 % 7,012 3,593 48.76 %