กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย171,019.47143,000.0016.4 %5.06,624.101,379.2379.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี14,070.0811,333.0019.5 %5.01,882.831,095.3541.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย14,008.9712,337.0011.9 %5.02,045.991,080.7347.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท15,856.9017,522.00-10.5 %0.01,679.66465.5072.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี12,429.048,707.0029.9 %5.01,170.40856.9026.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,081.028,964.0031.5 %5.01,084.76436.0559.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,365.3314,286.750.5 %0.51,658.25432.2573.9 %5.0
รวม 254,831 216,150 15.18 % 16,146 5,746 64.41 %