กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม82,323.5935,394.0057.0 %5.05,223.35462.6891.1 %5.0
รวม 82,324 35,394 57.01 % 5,223 463 91.14 %