กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 874,075.4426,253.0097.0 %5.06,692.88457.7493.2 %5.0
รวม 874,075 26,253 97.00 % 6,693 458 93.16 %