กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,084,546.90169,000.0084.4 %5.042,311.872,307.7194.5 %5.0
รวม 1,084,547 169,000 84.42 % 42,312 2,308 94.55 %