กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน130,059.828,000.0093.8 %5.05,282.76459.1391.3 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ67,022.9929,411.0056.1 %5.01,265.84124.7390.1 %5.0
รวม 197,083 37,411 81.02 % 6,549 584 91.08 %