กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 176,834.06101,691.0042.5 %5.06,345.82824.1387.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 29,531.2820,359.0031.1 %5.0559.98594.10-6.1 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 217,866.06164,974.0024.3 %5.0553.87195.0864.8 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 125,072.22121,392.002.9 %1.01,901.591,349.1429.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง204,833.557,450.0096.4 %5.02,418.21644.9873.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง124,352.65106,639.0014.2 %5.01,889.53429.4377.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม190,732.48317,201.00-66.3 %0.02,285.81606.6373.5 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร146,388.06140,774.003.8 %1.52,806.462,979.58-6.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี119,330.9680,759.0032.3 %5.01,268.30335.4873.5 %5.0
รวม 1,334,941 1,061,239 20.50 % 20,030 7,959 60.27 %