กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 497,254.41278,980.0043.9 %5.08,909.694,671.6847.6 %5.0
รวม 497,254 278,980 43.90 % 8,910 4,672 47.57 %