สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 97,590.9230,488.1868.8 %5.04,916.94265.3394.6 %5.0
รวม 97,591 30,488 68.76 % 4,917 265 94.60 %