สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,904.1740,072.0225.7 %5.05,707.982,440.6257.2 %5.0
รวม 53,904 40,072 25.66 % 5,708 2,441 57.24 %